A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati adóhatósága Feldebrő község illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más, az önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (talajterhelési díj, közigazgatási eljárási illetékek), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével összefüggő feladatokat.

Filename
Adoigazolasi_kerelem.docx
Adó-és-értékbizonyítvány.docx
Adóhatósági-igazolások.docx
Adók-módjára-behajtandó-köztartozás.docx
Helyi-Iparűzési-Adó.docx
Végrehajtási-eljárás.docx


Adónaptár

A helyi önkormányzathoz teljesítendő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez adónaptárunk itt tekinthető meg!

A helyi önkormányzathoz teljesítendő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez

Adónem

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Építményadó

Adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

Félévenként két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.

Idegenforgalmi adó

Tárgyhót követő hónap 15-ig

Tárgyhót követő hónap 15-ig

Iparűzési adó

Adóévet követő év május 31-ig.

Az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét adóévet követő május 31-ig.

Telekadó

Adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

Félévenként két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.